Saturday, April 25, 2009

കലാമണ്ഡലം കേശവന്‍ : ആദരാഞ്ജലിക‌ള്‍

ഇന്നലെ അന്തരിച്ച ശ്രീ കലാമണ്ഡലം കേശവന് ഈയുള്ളവന്റെ ആദരാഞ്ജലിക‌ള്‍.

Friday, April 24, 2009

സൌന്ദര്യലഹരി

"അമ്പല‌പ്പുഴ ഉത്സ‌വത്തിന് സിനിമാന‌ടി ശോഭന‌യുടെ നൃത്തനൃത്യങ്ങ‌ള്‍."
ഹോ! പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് എല്ലാവരും വായിക്കയും അവിടെയും ഇവിടെയും കിടന്നിരുന്ന തരിപ്പുക‌ളെല്ലാം കോരിയെടുത്ത് ധരിക്കയും ചെയ്തു. മ‌ണിച്ചിത്രത്താഴ് ഇറങ്ങി മാസങ്ങ‌ളേയായിട്ടുള്ളൂ. ശോഭന‌ കത്തിജ്ജ്വലിച്ചങ്ങനെ താര‌മായിത്തിള‌ങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന സമയം.

അങ്ങിനെ ആ സുദിനം വന്നെത്തി. രാത്രി ഒന്‍പതിനാണ് നൃത്തം തുടങ്ങുന്നത്.

ഉത്സവമ‌ല്ലേ? ചെറുപ്പമ‌ല്ലേ? ജ‌ലസേചനം, ധൂമ‌പാനം മുതലായവ പതിവില്‍ നിന്നും വിരുദ്ധമായി വിധിയാം വണ്ണം തന്നെ നേര‌ത്തേ കഴിച്ച്, എട്ടേമുക്കാലോടു കൂടി അമ്പല‌ത്തിലേക്ക് ചെന്ന ഈയുള്ളവന്‍ ഞെട്ടി മ‌രിച്ചു പോയി. ആന‌‌ക്കൊട്ടിലിനിപ്പുറത്തുനിന്നും നോക്കിയാല്‍ എണ്ണ‌മില്ലാത്ത തല‌ക‌ള്‍ മാത്രം. തിരക്കിന്റെ സാന്ദ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴ‌ഞ്ചൊല്ലില്‍ പതിരില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനായി, കേമ‌നായ ഞാന്‍, ഒരു പിടി മ‌ണ്ണ് വാരി മുകളിലേക്കിടുകയും തദ് വസ്തു ഒരു തരി പോലും താഴേക്ക് പോകാതെ, അന്ത‌മില്ലാതെ നില്‍ക്കുന്ന ജന‌ങ്ങ‌ള്‍ക്ക് മീതെ തങ്ങുകയും ചെയ്തു. പഴ‌ഞ്ചൊല്ലില്‍ പതി‌രേയില്ല എന്ന എന്റെയീ ഗവേഷണപടുത്വത്തില്‍ അത്യന്തം അഭിമാനിയായി മുന്നോട്ട് പോവാന്‍ തുനിഞ്ഞ എന്നെ, മ‌ണ്ണ് ശിര‌സ്സില്‍ വീണ സജ്ജന‌ങ്ങ‌ള്‍ അഭിമ‌ന്യുവിനെ പത്മ‌വ്യൂഹത്തിലെന്നപോലെ വ‌ള‌ഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ക,ച,ട,ത,പ തുടങ്ങി അക്ഷര‌മാലാ ക്രമ‌ത്തില്‍ത്തന്നെ മ‌ണിപ്രവാളഭാഷണം കൊണ്ട് മൂടുക‌യാല്‍ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ദൗത്യത്തെ ഉപേക്ഷിപ്പാന്‍ തീരുമാനിക്കയും പിന്‍വലിഞ്ഞ് " ഇന്നടിച്ച സാധന‌ത്തിന്റെ എഫക്ട് അപാരം തന്നെ" എന്ന് ആത്മ‌ഗതം ചെയ്ത് ആന‌ക്കൊട്ടിലില്‍ നിന്നും പിന്‍‌വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കയും ചെയ്തു.

എനിയോ? എങ്ങിനെ കാണ്‍മ‌നിന്ദുസാമ്യ ശോഭനമുഖം? എന്നോര്‍ത്ത് വിഷണ്ണനായി നിൽക്കേ എന്നിൽ ആശയം ശോഭനമായിത്തന്നെ വിരിഞ്ഞു.

അമ്പലം ചുറ്റിവ‌ള‌ഞ്ഞ് അങ്ങ് പുറകില്‍ പോവുക.

പോയി.

നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും, ശോഭന‌യേയും, ഒരു പരിധിവരെ തത്രഭവതിയുടെ നാട്യത്തെയും കാണ്മാനായി സ്വന്തം ബോധത്തെപ്പോലും വ‌ര്‍ജ്ജിച്ച് ആവേശോന്മുഖരായി നില‌കൊണ്ട പ്രബുദ്ധ‌രായ ജന‌ങ്ങ‌ള്‍, അവ‌രറിയാതെയെങ്കിലും, ഈയുള്ള‌വനെ വായുവിലൂടെ ഇരുത്തികൊണ്ടാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ്. തദ്സമ‌യത്തിങ്കല്‍ പ്രവേശിക്കാനായി തുനിഞ്ഞ ശോഭനാരാധകരൊക്കെത്തന്നെയും അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നതും പരമാര്‍ത്ഥം.

സമ‌യം ഒട്ടൊന്നതിക്രമിച്ചുവെങ്കില്‍ത്തന്നെയും പരിപാടി തുട‌ങ്ങിയിട്ടില്ല.

"ശോഭന മേക്കപ്പിടുന്നെടത്ത് എന്നാ ഇടിയാ അളിയാ."
"ഞാ ഉളിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് നാലുമ‌ണി മൊതലേ വൃന്ദാവന്‍ ടൂറിസ്റ്റോമിന്റെ വാത്ക്ക നിപ്പാര്ന്ന്"
"യേരിയായിലോട്ട് പോലീസടുപ്പിക്കുന്നില്ല"
"ശോഭന ആദ്യം ഒരു മുറൈ വന്ത് പാര്‍ത്തായാ ആണ് ക‌ളിക്കുന്നേന്ന് പറേന്ന കേട്ട്"
"പിന്നെ! തന്റെ കൊച്ചപ്പൂപ്പന‌ല്ലേ ശോഭന എന്തോ ക‌ളിക്കണ‌മെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നെ"
"എടോ കോപ്പേ താനേത് കോത്താഴ‌ത്തോട്ടാ ഈ നീന്തിപ്പോന്നേ?"
"അവന്റമ്മൂമ്മേടെ അടീന്തിര‌ത്തൊള്ള പോക്ക്. ഡോ. ച‌വിട്ടാതെടോ ക്ണാപ്പാ"

എന്നിങ്ങനെ അമ്പല‌പ്പുഴയിലെ സജ്ജന‌ങ്ങ‌ളുടെ സദ്ഭാഷണ‌ങ്ങ‌ളില്‍ അഭിര‌മിച്ചുകൊണ്ടു‌ള്ള എന്റെ വാതേനെയുള്ള ഗമനം ജന‌സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥല‌ത്തെത്തിയപ്പോ‌ള്‍ അധോഗതിയാവുകയും ഞാന്‍ ധരിത്രിയെ സ്പ‌ര്‍ശിക്കയും ചെയ്തു.

അമ്പല‌പ്പുഴയിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരും നിസ്വരുമായ യുവ‌ജന‌ങ്ങ‌ളുടെ (പുരുഷപ്രജക‌ള്‍ മാത്രം) ഹരമായിരുന്ന "ഒറ്റ‌യാന്‍" എന്നതിന്റെ ആംഗലേയപദത്തില്‍ നാമ‌കരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന അത്യന്തം വിലകൂടിയ മദ്യം (ഒരു മുഴുവന്‍ കാദംബരിക്ക് രൂപ എണ്‍പത്) ന‌ല്‍കിയിരുന്ന ബഹുമുഖവ്യക്തിത്വവും കാഴ്ച‌പ്പാടുമൊക്കെ ഒട്ടൊക്കെ നില‌നിന്നുരുന്നെങ്കില്‍ തന്നെയും ഇനി മുന്‍പോട്ടുള്ള ഗമനം ഗാന്ധി‌മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വിശ്വാസമേതുമില്ലാത്ത ശോഭ‌നാരാധക‌ര്‍ അനുവദിച്ചു തരില്ല എന്ന് എനിക്കുറപ്പായി. ഒരു വായു എതിന്റെ എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും ഗന്ധ‌ത്തിലും വദ‌ന‌ത്തിലൂടെ ബ‌ഹി‌ര്‍‌ഗമിപ്പിച്ച് ചുറ്റും നിന്ന ഏതാനും നിഷ്ക‌ള‌ങ്കരെക്കൂടി ലഹരിഭരിതരും ബോധര‌ഹിതരുമാക്കിത്തീര്‍ത്തിട്ട് "എനി ഭുവി ഗമനം അശ‌ക്യം " എന്ന് ആനുഷംഗികമായി പ്രസ്താവിക്കയും ചെയ്തു.

പുരുഷാര‌ത്തിനിടയില്‍ നിന്നും, തിലകം ചാര്‍ത്തി ചീകിയുമഴകാല്‍ പലനാ‌ള്‍ പോറ്റിയ എന്റെ പുണ്യശിരസ്സിനെ ഒട്ടൊന്നുയ‌ര്‍ത്തി, വേദി ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദിക്കിനെ ലാക്കാക്കി ഒന്നു വീക്ഷിക്കാനായി ശ്രമിക്കയും, നേര‌ത്തേ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടപോലെയുള്ളതും, ചീകി ചീകി മുടി മുഴുവന്‍ അപ്രത്യക്ഷമായതുമായ അസ്സംഖ്യം ശിര‌സ്സുക‌ള്‍ക്കു മീതെ അവ്യക്തമായി അങ്ങ് ദൂരെ വേദി കാണ‌പ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അപ്രകാരം വീക്ഷിച്ചാല്‍ ശോഭന പോയിട്ട് "ശോ" പോലും കാണ്മാന്‍ സാധിക്ക‌യില്ല എന്ന കുണ്ഠിതത്തെ ഇണ്ടല്‍ കൂടാതെ മണ്ടിച്ച് "ആ! എന്നായേലുവാട്ട്. ഇവിടെ നില്‍ക്കാം" എന്ന് വിചാരിച്ച് നില്‍ക്കേ, "തല‌ മാറ്റെടാ തെണ്ടീ" എന്ന മ‌ധുര‌ഭാഷണം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനിടവരികയും ശോഭനാ ദ‌ര്‍ശനാവേശഭരിതനായ ഒരു ബലിഷ്ഠ‌നായ മ‌ദ്യപനാണ‌ത് എന്ന് ഉത്തമ‌പുരുഷനായ ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തല ചെരിച്ച് പിടിക്കയും ചെയ്തു. "അയ്ന് പരുവാടി തൊടങ്ങിയല്ലല്ലോടാ തെണ്ടീ." എന്ന് മന‌സ്സില്‍ പുച്ഛിക്കയും ചെയ്ത‌ത് പുന:സ്സംഘ‌ര്‍ഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങ‌ള്‍ ഓര്‍ത്തിട്ടാണെന്ന് ഈയുള്ളവന്‍ പറയുമ്പോ‌ള്‍ അത് ഭീരുത്വം കൊണ്ടാണെന്ന് മാന്യവായന‌ക്കാ‌ര്‍ തെറ്റിദ്ധ‌രിക്കയില്ല എന്ന് മ‌നോമുകുര‌ത്തില്‍ ഉറപ്പിക്കട്ടെ.

പെ‌ട്ടെന്നുയ‌ര്‍ന്ന ആരവം എന്റെ ശിര‌സ്സിനെ ഒട്ടൊന്നുയ‌ര്‍ത്തുകയും അങ്ങ് ദൂരെ ആന‌ക്കൊട്ടിലിലെ പുരുഷാരത്തിനിടയില്‍ ഒരു വന്‍ തിരപോലെ ഇള‌ക്കം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഒരു പത്ത് പ‌തിന‌ഞ്ച് നിയമ‌പാലക‌ര്‍ "നാര‌ങ്ങാപ്പാല് രൂപക്ക് അഞ്ച്" ക‌ളിക്കുന്നതിന് സമാന‌മായി വട്ടത്തില്‍ കൈ കോര്‍ത്ത് പിടിച്ച് ശോഭന‌യെ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്ന ആര‌വമായിരുന്നു അത്. അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍, ത‌ത്ര ഭവതി, മാംസം പോയി മുള്ളു‌മാത്രമായ "വേളൂരി" എന്ന മ‌ല്‍സ്സ്യത്തിന്റെ ഗതിയാകും എന്ന് ദീര്‍ഘവീക്ഷണം ചെയ്ത നിയ‌മ‌പാലക‌രുടെ അസ്സാമാന്യ ബുദ്ധിശ്ശക്തിയില്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു.

വേദിക്ക് പിറകിലായി തിര‌ശ്ശീല‌യിട്ടിരിക്ക‌യാല്‍ ശോഭനാപ്രവേശം പ്രതീക്ഷിച്ച്, ഞാന്‍ , കണ്ണിലൊഴിക്കാന്‍ എണ്ണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും, അത്രതന്നെ പ്രതീക്ഷയെ നി‌ര്‍ഭരിച്ച് നില്പ്പായി.

പെട്ടെന്ന് ആ ക്ഷേത്രാങ്കണം മു‌ഴുവന്‍ ഇള‌കി മ‌റിഞ്ഞു. അമ്പലപ്പുഴക്കാ‌ര്‍ ഉത്സവാവേശം കാണിപ്പാനായി സ്ഥിരം ഉപ‌യോഗിച്ചിരുന്ന കലാപ്രകടനം, മണ്ണ് വാരി മേലേക്കിടല്‍, മൂലം അന്ത‌രീക്ഷം ധൂളീപടലം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഉച്ച‌ഭാഷിണികളിലൂടെ മൃദംഗത്തിന്റേയും വയലിന്റേയും വായ്ത്താരിയുടേയും സംഗീതം മുഴങ്ങി. ദൂരെ അവ്യക്ത‌മായി ഞാന്‍ കണ്ടു. ശോഭന ചാടിയമ‌ര്‍ന്ന് വന്ന് നൃത്തം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജനം ആവേശഭരിതമായി ആര്‍ക്കുന്നു.ശിര‍സ്സുക‌ളുയരുന്നു.

അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ വ‌ലത് ഭാഗത്തായി എന്തോ ഒന്ന് തോന്നി‌യത്. ആ ശബ്ദഘോഷങ്ങ‌ള്‍ക്കിടയില്‍ ഞരക്കം പോലെ എന്തോ ഒന്ന്. എന്ന് തന്നെയല്ല. എന്റെ വലത്തേ തോളിലും കൈയ്യിലുമായി ക്രമാതീതമായ ഒരു ബല‌പ്രയോഗം. ഞാന്‍ സാവധാന‌ം തിരിഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ‌ള്‍ കേ‌‌ട്ട‌തും കണ്ടതും

"ശോവനേ.. ശോവനേ... ശോനേ.. ശോനേ... എന്റെ ശോ"

എന്ന് ഏതോ അനുഭൂതിയാലെന്ന വണ്ണം വിളിച്ച്, ആ അനുഭൂതിയുടെ ഉന്നതങ്ങ‌ളില്‍ വില‌സി എന്റെ തോളില്‍ തൂങ്ങി എത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങ് ദൂരെയുള്ള വേദിയിലേക്ക് നോക്കി, തന്റെ പല്ലില്ലാത്ത വായ ന‌ന്നായി തുറന്നുപിടിച്ചും ലാലാജലം ഒലിപ്പിച്ചും അവശനായി നില്‍ക്കുന്ന ഒരു എണ്‍പത് എണ്‍പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരുന്ന ഒരു മുത്തച്ഛന്‍!

അദ്ദേഹം അപ്പോഴും തന്റെ കാതരമായ ശബ്ദത്തില്‍ ഞരങ്ങുകയായിരുന്നു

"ശോനേ.. ശോനേ"

ആ ന‌രപട‌ര്‍ന്ന കണ്‍പീലിക‌ളാല്‍ അര്‍ദ്ധ‌നിമീലിതമായ മിഴിക‌ളില്‍ ഞാന്‍ ദ‌ര്‍ശിച്ച വികാര‌മെന്തായിരുന്നു?

വിനീതനായ ഈ ചരിത്രകാരന് മ‌റുപടി തരേണ്ടത് പ്ര‌ബുദ്ധ‌രായ വായന‌ക്കാരാണ്.

Thursday, April 23, 2009

വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ സൂര്യനെ വിഴുങ്ങലും ജാവായുടെ വിധിയും (ഓറക്കി‌ള്‍-സണ്‍ അക്യുസിഷന്‍)

ഐ.ടി വ്യവസായത്തിലിപ്പോ‌ള്‍ വിഴുങ്ങലുക‌ളൂടെ കാല‌മാണ്. ഓറക്കി‌ള്‍ ബി.ഇ.എ നെ വിഴുങ്ങി, ഹ്യൂല‌റ്റ് പക്കാര്‍ഡ്, ഇ.ഡി.എസ്സിനെ വിഴുങ്ങി അധികം കഴിയുന്നതിനു മുന്‍പേ ഇതാ ഓറക്കിള്‍ 7.4 ബില്യണ്‍ ഡോള‌റീന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു സണ്‍ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസിനെ. ഈ അക്യുസിഷന്‍ യ‌ഥാര്‍ത്ഥ‌ത്തില്‍ ഐ.ടി ലോകത്തിന് ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു എന്നു വേണം പറയാന്‍. ഇതിന്റെ ദൂര‌വ്യാപകമായ ഫല‌ങ്ങ‌ള്‍ ഇനിയും നിര്‍ണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും സത്യം.


ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത് ഓറക്കിള്‍ ഇതു വരെ കൈ വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഹാര്‍ഡ് വെയ‌ര്‍ വ്യ‌വ‌സായത്തിലും അവ‌ര്‍ കൈവെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. സണ്‍ മൈക്രോ സിസ്റ്റംസിന്റെ 9 ബില്യണ്‍ ഡോള‌ര്‍ വാര്‍ഷിക വരുമാന‌മുള്ള സ‌‌‌ര്‍‌വ‌ര്‍/സ്റ്റോറേജ് ബിസ്സിന‌സ്സ്, ഓറക്കിള്‍ എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്നതും ഐ.ടി ലോകം കൗതുക പൂ‌‌ര്‍‌വ്വം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അവ‌ര്‍ അതങ്ങനെ തന്നെ മ‌റ്റ് ഹാര്‍ഡ് വെയ‌ര്‍ വമ്പന്മാരായ ഐ.ബി.എമ്മിനോ ഫ്യൂജിറ്റ്സ്സുവിനോ വില്‍ക്കാനും മ‌തി.

ഈ അക്യുസിഷനിലെ ഏറ്റവും ഉത്ക്കണ്ഠാകുല‌മായ കാര്യം ഓറക്കി‌ള്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ "ജാവ" ലാങ്വേജിനെ എങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്നതാണ്. സ്വത‌ന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ നെടുന്തൂണുക‌ളിലൊന്നായ "ജാവ" ലാങ്വേജിനെ ഈ അക്യുസിഷനിലൂടെ സ്വന്തമാക്കിയതിലൂടെ ഓറക്കി‌ളിന്റെ സി.ഇ.ഒ, ലാറി എലിസണ്‍ പറഞ്ഞത് "ഇതാണ് ഞങ്ങ‌ള്‍ സ്വന്തമാക്കിയതിലേക്കെറ്റവും പരമ‌പ്രധാന‌മായ സോഫ്റ്റ്വെയ‌ര്‍ അസ്സറ്റ്" എന്നാണ്. ഇതിന് പ്രവചനാതീതമായ മാന‌ങ്ങ‌ളുണ്ടു താനും. കഴിഞ്ഞ 13 കൊല്ലങ്ങ‌ളായി സോഫ്റ്റ്വെയ‌ര്‍ വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാന ബ്രാന്‍ഡും, പ്രധാന ലാങ്വേജും ജാവ‌യാണ് എന്നത് മറന്നു കൂടാ. "സണ്‍" ന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗിലെ കഴിവുകേടുകലൊന്നും തന്നെ അതിന്റെ വ‌ള‌ര്‍ച്ച‌യേയോ ഉപ‌യോഗത്തേയോ ബാധിച്ച‌തുമില്ല. ലോകത്തിലെ A to Z ഇല‌ക്ടറോണിക്/ഇതര ഉത്പ്പന്നങ്ങളേയും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജാവാ ഉപ‌യച്ച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാമുക‌ളാണ് (ഉദാ:പി.സി, സെല്‍ഫോണ്‍). ഇത്തരമൊരു ഉത്പന്നം (ജാവാ) ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഭീമന്റെ (ഓറക്കി‌ള്‍) കൈയ്യില്‍ എത്തുമ്പോ‌ള്‍ "ശുക്രക്കണ്ണനായ" ലാറി എലിസണ്‍ എന്തൊക്കെ ബിസ്സിന‌സ്സ് സാദ്ധ്യതക‌ളാണ് കാണുന്നത് എന്നത് പ്രവചനാതീതം. ഓറക്കി‌ള്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ഏറ്റവും ശ‌ക്തമായ വരുമാന‌സ്രോതസ്സാകാന്‍ ജാവ ത‌യ്യാറാവുക‌യായിരിക്കാം. അതുവഴി പതിനായിരക്കണ‌ക്കിനു കമ്പനിക‌ള്‍ ഓറക്കിളിന്റെ "ആയിരം പല്ലി" കരങ്ങ‌ളിലേക്ക് "കുരുങ്ങുകയും" ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

ഇനിയുമുണ്ട് ഉത്ക്കണ്ഠാജന‌കമായ കാര്യങ്ങ‌ള്‍. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുസ്ഥിര‌തയുള്ള ഓപ്പണ്‍ സോഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റമായ "മൈസീക്ക്വല്‍" ഇപ്പോ‌ള്‍ പ്രൊപ്രൈറ്റ്റി ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ഭീമനായ ഓറക്കിളിന്റെ കൈയ്യിലാണ്. അവരതിനെ എന്തു ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്നത് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണ‌ണം.

ഓപ്പണ്‍ സോഴ്സ് ലൈസന്‍സ്സുക‌ളുടെ സ‌ങ്കീര്‍ണ്ണത‌ക‌ള്‍ കൂടി ആലോചിച്ചാല്‍ ഓറക്കിളിന് ഈ അക്യുസിഷന്‍ കൊടുക്കാന്‍ പോകുന്ന തല‌വേദന‌ക‌ള്‍ ചെറുതായിരിക്കില്ല. ഫ്രീ/ഓപ്പണ്‍ സോഴ്സ് പ്രസ്ഥാന‌ങ്ങ‌ള്‍ക്കും.

ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഈ അക്യുസിഷനിലൂടെ ന‌ഷ്ടത്തിലായി നില്‍ക്കുന്ന "സണ്‍" നെ തിരികെ ലാഭത്തിലാക്കാന്‍ 40% മുതല്‍ 70% വ‌രെ (ഉദ്ദേശം 33,000 പേ‌ര്‍) ലേ-ഓഫ് (പിരിച്ചു വിടല്‍) ഓറക്കി‌ള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങ‌ള്‍ ഉണ്ട്. വെറും അഭ്യൂഹങ്ങ‌ള്‍ അല്ല. വെല്‍ എജ്യുക്കേ‌റ്ഡ് അഭ്യൂഹങ്ങ‌ള്‍.